Materiały autentyczne: ziarnko do ziarnka, czyli jak oszczędzać?

0,00 

Arkusz ćwiczeń bazujący na materiałach autentycznych: nagraniu youtube oraz artykule z Wikipedii.

Cała lekcja dotyczy otwierania nowych przedsiębiorstw i ich szans na osiągnięcie sukcesu na początku działalności.

Lekcja rozpoczyna się od krótkiej dyskusji o startupach – z tym, że nie ma tu założenia o tym, że istnieje jedna właściwa definicja. Aby ułatwić wypowiedzi przygotowano wiele zwrotów – podpowiedzi. Kolejna część lekcji to film youtube o startupach i kilka pytań dotyczących treści. Uczniowie zapoznają się z definicją z Wikipedii i przechodzą do kolejnej dyskusji – znowu z wykorzystaniem zwrotów – podpowiedzi. Następnie uczniowie tworzą kilka wykorzystanych w filmie kolokacji, dopasowując słowa oraz próbują łączyć zwroty z zakresu nowych przedsiębiorstw z definicjami. Kolejne ćwiczenie dotyczy słowotwórstwa i tworzenia rzeczowników, czasowników i przymiotników, a następnie wykorzystanie ich w zdaniach.

Na końcu zestawu znajduje się klucz odpowiedzi.

Dodatkowo pobrać można listę najważniejszych zwrotów z tej lekcji.

 

Description

Arkusz ćwiczeń bazujący na materiałach autentycznych – nagraniu youtube.

Lekcja rozpoczyna się od krótkiej dyskusji o oszczędzaniu i kilku pytań o wydatki, których najbardziej żałujemy. Do pierwszej części przygotowane są pomocne zwroty.

Kolejne ćwiczenia to sprawdzenie zrozumienia nagrania, a następne to łączenie wyrazów, wyjaśnienie różnicy pomiędzy zwrotami „oszczędzać na coś” i „oszczędzać na czymś” oraz „gospodarny” i „gospodarczy”. W zestawie znajduje sę kilka kolejnych tematów do dyskusji oraz klucz do odpowiedzi.

Dodatkowo pobrać można listę najważniejszych zwrotów z tej lekcji.

Lekcja opiera na nagraniu https://www.youtube.com/watch?v=GUuULipStfk&t=4s z kanału https://ideaman.tv/